Bel: 0226 - 39 06 61
E-mail ons: info@bkdkeuringen.nl

Lekkage onderzoek

Lekkage vinden is vaak lastig en komt altijd ongelegen en kan veel schade veroorzaken. In de eerste plaats is er de acute overlast van de lekkage zelf. Maar ook bij het opsporen van het lek kan grote schade ontstaan, vooral als daarvoor een muur of vloer opengebroken moet worden. Gelukkig kunnen lekkages ook opgespoord worden zónder destructief sloopwerk. Bouwtechnisch Keuringsburo Dekker past lekdetectietechnieken toe tot in de kleine details en beschikt over zeer geavanceerde detectieapparatuur. Het opsporen van lekkages gebeurt vakkundig en professioneel en zonder onnodig hak- en breekwerk, waardoor de schade beperkt blijft. Bouwtechnisch Keuringsburo Dekker komt in opdracht bij u thuis of uw bedrijf en lokaliseerd het probleem. Indien noodzakelijk passen wij diverse technieken toe om de oorzaak van de lekkage te vinden. Daarna wordt het uitgewerkt in een rapportage die voor U van belang is voor de opstalverzekering om de kosten (eventueel) vergoed te krijgen. Informeer hierover bij uw verzekeraar. Indien u het wenst kan Bouwtechnisch Keuringsburo Dekker uw lekkage (met een nieuwe afspraak) laten verhelpen of repareren.

Endoscopie

Deze techniek is zeer geschikt voor het opsporen van lekkages in moeilijk bereikbare, holle ruimtes, zoals spouwmuren, douchebakken, baden, afvoeren, etc. De endoscoop is een flexibel apparaat, dat (eventueel door een speciaal daarvoor gemaakte opening) in de leiding wordt gebracht, om zo de oorzaak van de lekkage op te sporen. Tevens gebruikt Bouwtechnisch Keuringsburo Dekker deze techniek ook om te bekijken of uw spouwmuurisolatie in de loop van de jaren niet is uitgezakt zodat u het idee heeft dat uw muren zijn geïsoleerd, maar daadwerkelijk niet meer zo is.

Infrarood

Infrarood is een techniek die Bouwtechnisch Keuringsburo Dekker gebruikt om temperatuurmetingen te verrichten op bijvoorbeeld vloerverwarming. Lekkage worden zeer duidelijk weergegeven met deze camera door middel van warmteverschil. Tevens kan Bouwtechnisch Keuringsburo Dekker met deze camera ook de gehele vloerverwarming in beeld brengen en uitzetten, makkelijk als men werkzaamheden aan de vloer moet verrichten en/of moet boren. Isolatiewaardes van woningen/bedrijfspanden kunnen hiermee ook in beeld gebracht worden.
Met deze techniek kan Bouwtechnisch Keuringsburo Dekker de volgende zaken in beeld brengen:

 • Vloerverwarming
 • CV leidingen
 • Warmwaterleidingen
 • Elektrische leidingen (bijvoorbeeld i.v.m. overbelasting)
 • Isolatie van gebouwen (of het gebrek daaraan)
 • Vocht problemen

Vocht is de grootste vijand van elke bouwconstructie. Teveel vocht zorgt voor aantasting van de gehele constructie, echter zonder vocht kan een gebouw ook niet gerealiseerd worden, tenslotte heb je voor cement vocht nodig. De juiste bouwmethode in combinatie met goede grondstoffen en een goed vochtweringsplan is essentieel. Echter in de afgelopen jaren is aan de ene kant de kennis over de schadelijke effecten van vocht enorm toegenomen, maar ook de druk om snel te bouwen is toegenomen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat zeker 40 % van alle woningeigenaren last heeft van vocht in het huis.
Vochtproblemen die ontstaan, worden vaak veroorzaakt door een combinatie van problemen. Uit onderzoek dat in Duitsland is verricht is gebleken dat maar liefst 51 % van alle vochtproblemen in gebouwen veroorzaakt wordt door fouten tijdens de bouw:

 • Fouten door snel bouwen
 • Constructie fouten
 • Slordige afwerking
 • Verkeerde of goedkope bouwmaterialen

Bij overige oorzaken kunt u denken aan beschadigde buitenmuren die lekkages doorlaten, lekke funderingen waardoor er vochtoverlast in de kruipruimte ontstaat, lekkages door kapotte daken en natuurlijk een scala aan oorzaken waardoor kou en vocht hun kans krijgen, zoals slechte isolering of foutieve isolatie. Daarnaast is het uiteraard zo dat door welke oorzaak dan ook vochtproblemen voortkomen uit lekkages van waterleidingen en rioleringsleiding of van de verwarming die vaak voorkomt in vloerverwarming en leidingen die naar de radiator doet stromen in vloeren. Tevens zal Bouwtechnisch Keuringsburo Dekker de badkamer absoluut nooit uitsluiten, omdat zeer veel lekkage en vochtproblemen voortkomen uit verkeerde of slechte voegmaterialen. Op het oog ziet het er goed uit, maar deze oorzaak wordt snel gepasseerd alsmede kitvoegen of randjes langs een bad of douche bak.

Vochtige kelder

Veel woningeigenaren denken dat vochtige of natte kelders ontstaan door een te hoog grondwater-niveau in de omgeving van het bouwwerk. Het komt meestal door het oppervlaktewater ofwel het regenwater dat op een dusdanig hoog niveau tegen de fundering aandrukt dat het over de vochtwerende verticale voorzieningen komt en zodoende de kelder volstroomt. Kenmerkend voor oppervlaktewater is dat insijpelingen en plassen water in de kelder alleen in bepaalde jaargetijden voorkomen. Ernstige constructiefouten bij de bouw van de kelders op het gebied van afdichting van de kelderwanden om het binnendringen van grondwater tegen te gaan, komen veel voor. Bij de realisering van een kelderruimte dient men zorgvuldig te werken. Door het ontbreken van kennis en haast bij de bouw ontstaan veel zwakke punten die voor vochtoverlast kunnen zorgen.

 • Slechte conditie van het materiaal (bijvoorbeeld door ouderdom)
 • Verhoogde grondwaterdruk
 • Hoge grondwaterstand (boven de verticale vochtisolatie)
 • Poreusheid van kelderwanden (bijvoorbeeld door verkeerd materiaal bij de bouw)
 • Slechte pleisterlagen
 • Lekkende doorvoeren
 • Slechte aansluitingen
 • Slechte ventilatie
 • Geen waterdicht beton
 • Geen storting van muren en vloer in 1x
 • Kim niet goed geplaatst of geconstrueerd en eventueel verdicht
 • Veel voorkomende fouten

Lekkages kunnen zich in de volgende fases voordoen:

In de bouwfase bij onder andere kelders als de bronbemaling wordt uitgeschakeld. Deze lekkages zijn niet altijd direct te constateren in verband met het aanwezige bouwvocht. In de testfase onder andere bij (rein)waterkelders, filterbakken enz. waarbij extra water aandacht is voor elke lekkage in verband met vervuiling van drink- of proceswater. In deze testfase wordt de waterdruk meestal opgevoerd om een zo goed mogelijk beeld van de lekkage te krijgen. In de bedrijfsfase waarbij in een later stadium de waterdruk werd aangebracht (of verhoogd) waardoor de waterdichtheid niet in een eerdere fase beoordeeld kon worden. Meestal zijn lekkages op de stortnaad het gevolg van scheuren, grindnesten en/of vervuiling op de stortnaad. Om een lekkage te beoordelen moet afhankelijk van de situatie, hoogte waterdruk en ernst onvolkomenheid, minstens 2 á 3 dagen na het aanbrengen van de volledige waterdruk gewacht worden. Grindnesten ter plaatse van stortnaden kunnen aanleiding geven tot verlies aan sterkte en duurzaamheid van de stortnaad. Ze kunnen ontstaan door onvoldoende dichting en/of weggelopen cementlijm als gevolg van een slechte aansluiting van wandkist op vloer.

Vocht en de gevaren

De meest voorkomende schade in gebouwen wordt veroorzaakt door water en waterdamp. Door natuurkundige processen, zoals temperatuurveranderingen verandert water in waterdamp en visa versa. Het effect hiervan is dat water een bijna ongrijpbaar fenomeen is in gebouwen. Het kan niet weg in de vorm van waterdamp via gesteente migreren naar andere ruimtes en daar middels afkoeling weer condenseren en veranderen in water. Iedereen heeft wel eens te maken gehad met het begrijpen van water en waterdamp en de bijbehorende eigenschappen.

Water als bindmiddel en oplosmiddel
Water is tevens een bindmiddel voor b.v. cement en beton, maar tegelijkertijd lost het ook stoffen op.

Capillaire werking
Door de zuigende werking van gesteentes, mortels, isolatiemiddelen, hout e.d. verspreidt water zich door de gehele constructie. En indien vocht in een buitenmuur bevriest, dan zal het water uitzetten de constructie scheuren.

De schadelijke werking van vocht
Vocht tast alle bouwmaterialen aan. Vocht zorgt voor rotting van bouwmaterialen. Vocht veroorzaakt schimmel, zwamvorming en ongedierte. Vocht tast de gezondheid van de mens aan. Slecht gebouwde en vochtige woningen veroorzaken hoestbuien en eventuele problemen met de ademhaling.

Krimpen en uitzetten door vocht
Door weersinvloeden staan gevelmetselwerk, dak en kozijnen continu onder invloed van wisselende vochtgehaltes en wisselende temperaturen en de wisselwerking van nat worden en opdrogen. De materialen van de woningen zetten op continu basis uit en krimpen weer in, waardoor scheurvormingen ontstaat en water en waterdamp hun kans grijpen om te constructie binnen te dringen. Door vorst zet het water weer uit en worden de scheuren groter. Vochtig metselwerk is daarnaast een uitstekende voedingsbodem voor mossen en algen. Indien het vocht doorslaat zullen uiteindelijk de binnenmuren aangetast worden met alle gevolgen van dien (vochtige muren, pleisterwerk gaat kapot, vochtigheidsgehalte in woning wordt heel hoog, schimmel en ongedierte ontstaan etc.).

Zeer belangrijk is dus voor u een eventuele of vermoedelijke lekkage snel op te laten sporen door Bouwtechnisch Keuringsbureo Dekker, zodat reparatie kan worden uitgevoerd.

Warmtelekkage

Dit is een probleem wat bestaat uit het ontsnappen of het uitstralen van warmte via gevels en daken. Middels de scan die Bouwtechnisch Keuringsburo Dekker uitvoerd kunnen we bekijken waar u veel warmte en dus energie verliest. Dit staat uiteraard in relatie met de uitgaven van stookkosten. Aan de hand van ons rapport kan Bouwtechnisch Keuringsburo Dekker u advies geven waar er aandacht aan de isolatie moet worden besteed. Een veel voorkomend euvel is ook het met vocht doorslaan van muren, hierdoor word het leefklimaat nadelig beïnvloed en kan zelfs ernstige gezondheidsklachten veroorzaken.
Bouwtechnisch Keuringsburo Dekker kan voor u uit zoeken waar de problemen zich voordoen middels diverse onderzoeksmethodes. In bovengenoemde gevallen kan Bouwtechnisch Keuringsburo Dekker u een advies op maat aanbieden en is bijvoorbeeld heel aantrekkelijk voor V.v.E.

Onze voordelen:

 • Altijd één aanspreekpunt met ervaring in bouwen.
 • Kennis van bouwzaken door jaren lange ervaring in de bouw.
 • Kennis van materialen en detaillering door jaren lange ervaring in de bouw.
 • No nonsens mentaliteit. Wij doen wat we zeggen en zeggen waar het op staat. Afspraak is afspraak.
 • Overzichtelijke uitgebreide rapporten met kosten indicatie voor herstel.
 • U kunt ons altijd achteraf bellen als u nog vragen of advies nodig heeft over het gekeurde pand.
 • Wij denken in oplossingen voor elk probleem.

Bouwtechnische keuring aanvragen

Ons adres

Bouwtechnisch Keuringsburo Dekker
(BKD Keuringen)
De Zeelt 1
1747 ET Tuitjenhorn
Tel: 0226 – 390661
Fax: 0226 – 390312
E-mail